League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
2020-2021
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 2020-2021

Event List
View: List Thumbs Poster Banner


07 Apr 2021 r54 Guangdong Southern Tig94 - 89 Shanxi Zhongyu
07 Apr 2021 r54 Shenzhen Leopards103 - 96 Zhejiang Guangsha
07 Apr 2021 r54 Beijing Ducks95 - 86 Sichuan Blue Whales
08 Apr 2021 r54 Beijing Royal Fighters105 - 70 Jiangsu Dragons
08 Apr 2021 r54 Nanjing Monkey Kings107 - 121 Guangzhou Long-Lions
08 Apr 2021 r54 Jilin Northeast Tigers111 - 112 Qingdao Eagles
08 Apr 2021 r54 Tianjin Ronggang86 - 106 Shandong Golden Star
08 Apr 2021 r54 Liaoning Flying Leopar96 - 84 Xinjiang Flying Tiger
08 Apr 2021 r54 Zhejiang Chouzhou97 - 107 Fujian Xunxing


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image = Timeline Details