League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
2020-2021
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 2020-2021

Event List
View: List Thumbs Poster Banner


17 Oct 2020 r01 Jiangsu Dragons94 - 102 Qingdao Eagles
17 Oct 2020 r01 Guangdong Southern Tig113 - 138 Zhejiang Chouzhou
18 Oct 2020 r01 Shenzhen Leopards93 - 83 Sichuan Blue Whales
18 Oct 2020 r01 Jilin Northeast Tigers105 - 97 Nanjing Monkey Kings
18 Oct 2020 r01 Fujian Xunxing92 - 99 Shanxi Zhongyu
18 Oct 2020 r01 Bayi Rockets0 - 20 Beijing Ducks
18 Oct 2020 r01 Zhejiang Guangsha122 - 94 Shanghai Sharks
18 Oct 2020 r01 Guangzhou Long-Lions97 - 102 Xinjiang Flying Tiger
19 Oct 2020 r01 Liaoning Flying Leopar121 - 108 Tianjin Ronggang
19 Oct 2020 r01 Beijing Royal Fighters83 - 99 Shandong Golden Star

20 Oct 2020 r02 Shenzhen Leopards126 - 134 Guangdong Southern Ti
20 Oct 2020 r02 Guangzhou Long-Lions88 - 112 Qingdao Eagles
20 Oct 2020 r02 Fujian Xunxing79 - 89 Sichuan Blue Whales
20 Oct 2020 r02 Jilin Northeast Tigers110 - 92 Jiangsu Dragons
20 Oct 2020 r02 Shanghai Sharks95 - 88 Shanxi Zhongyu
20 Oct 2020 r02 Beijing Ducks75 - 92 Zhejiang Chouzhou
21 Oct 2020 r02 Nanjing Monkey Kings92 - 83 Tianjin Ronggang
21 Oct 2020 r02 Bayi Rockets - Zhejiang Guangsha
21 Oct 2020 r02 Liaoning Flying Leopar110 - 100 Shandong Golden Star
21 Oct 2020 r02 Xinjiang Flying Tigers123 - 92 Beijing Royal Fighter

22 Oct 2020 r03 Guangzhou Long-Lions92 - 73 Jiangsu Dragons
22 Oct 2020 r03 Zhejiang Chouzhou105 - 93 Shanxi Zhongyu
22 Oct 2020 r03 Shanghai Sharks102 - 90 Sichuan Blue Whales
22 Oct 2020 r03 Beijing Ducks92 - 78 Shenzhen Leopards
23 Oct 2020 r03 Shandong Golden Star87 - 69 Nanjing Monkey Kings
23 Oct 2020 r03 Xinjiang Flying Tigers97 - 108 Jilin Northeast Tiger
23 Oct 2020 r03 Bayi Rockets - Fujian Xunxing
23 Oct 2020 r03 Qingdao Eagles104 - 96 Tianjin Ronggang
23 Oct 2020 r03 Beijing Royal Fighters91 - 111 Liaoning Flying Leopa
23 Oct 2020 r03 Guangdong Southern Tig115 - 106 Zhejiang Guangsha

24 Oct 2020 r04 Zhejiang Chouzhou116 - 106 Sichuan Blue Whales
24 Oct 2020 r04 Shanghai Sharks99 - 102 Beijing Ducks
25 Oct 2020 r04 Shandong Golden Star94 - 96 Guangzhou Long-Lions
25 Oct 2020 r04 Tianjin Ronggang97 - 105 Jilin Northeast Tiger
25 Oct 2020 r04 Zhejiang Guangsha99 - 88 Shenzhen Leopards
25 Oct 2020 r04 Shanxi Zhongyu - Bayi Rockets
25 Oct 2020 r04 Guangdong Southern Tig123 - 111 Fujian Xunxing
25 Oct 2020 r04 Jiangsu Dragons86 - 107 Liaoning Flying Leopa
26 Oct 2020 r04 Qingdao Eagles127 - 95 Beijing Royal Fighter
26 Oct 2020 r04 Xinjiang Flying Tigers116 - 94 Nanjing Monkey Kings

27 Oct 2020 r05 Shanxi Zhongyu87 - 96 Shenzhen Leopards
27 Oct 2020 r05 Sichuan Blue Whales90 - 111 Guangdong Southern Ti
27 Oct 2020 r05 Beijing Ducks - Bayi Rockets
27 Oct 2020 r05 Fujian Xunxing87 - 116 Shanghai Sharks
27 Oct 2020 r05 Zhejiang Guangsha104 - 113 Zhejiang Chouzhou
28 Oct 2020 r05 Qingdao Eagles113 - 114 Jiangsu Dragons
28 Oct 2020 r05 Shandong Golden Star97 - 99 Xinjiang Flying Tiger
28 Oct 2020 r05 Tianjin Ronggang91 - 119 Liaoning Flying Leopa
28 Oct 2020 r05 Jilin Northeast Tigers99 - 87 Guangzhou Long-Lions
28 Oct 2020 r05 Nanjing Monkey Kings82 - 110 Beijing Royal Fighter

29 Oct 2020 r06 Bayi Rockets - Sichuan Blue Whales
29 Oct 2020 r06 Zhejiang Guangsha103 - 113 Shanxi Zhongyu
29 Oct 2020 r06 Guangdong Southern Tig119 - 105 Shanghai Sharks
29 Oct 2020 r06 Beijing Ducks80 - 71 Fujian Xunxing
30 Oct 2020 r06 Beijing Royal Fighters81 - 99 Jilin Northeast Tiger
30 Oct 2020 r06 Tianjin Ronggang95 - 108 Guangzhou Long-Lions
30 Oct 2020 r06 Xinjiang Flying Tigers113 - 100 Jiangsu Dragons
30 Oct 2020 r06 Zhejiang Chouzhou91 - 74 Shenzhen Leopards
30 Oct 2020 r06 Liaoning Flying Leopar125 - 99 Nanjing Monkey Kings
30 Oct 2020 r06 Qingdao Eagles103 - 91 Shandong Golden Star

31 Oct 2020 r07 Guangdong Southern Tig - Bayi Rockets
31 Oct 2020 r07 Shanxi Zhongyu102 - 85 Fujian Xunxing
01 Nov 2020 r07 Guangzhou Long-Lions110 - 111 Nanjing Monkey Kings
01 Nov 2020 r07 Sichuan Blue Whales96 - 97 Zhejiang Guangsha
01 Nov 2020 r07 Shenzhen Leopards93 - 91 Shanghai Sharks
01 Nov 2020 r07 Zhejiang Chouzhou94 - 92 Beijing Ducks
01 Nov 2020 r07 Beijing Royal Fighters87 - 79 Jiangsu Dragons
01 Nov 2020 r07 Liaoning Flying Leopar126 - 103 Qingdao Eagles
02 Nov 2020 r07 Xinjiang Flying Tigers117 - 106 Tianjin Ronggang
02 Nov 2020 r07 Jilin Northeast Tigers93 - 106 Shandong Golden Star

03 Nov 2020 r08 Sichuan Blue Whales90 - 80 Fujian Xunxing
03 Nov 2020 r08 Jiangsu Dragons86 - 104 Guangzhou Long-Lions
03 Nov 2020 r08 Zhejiang Chouzhou102 - 84 Shanghai Sharks
03 Nov 2020 r08 Bayi Rockets - Shanxi Zhongyu
03 Nov 2020 r08 Shenzhen Leopards80 - 87 Zhejiang Guangsha
03 Nov 2020 r08 Beijing Ducks107 - 111 Guangdong Southern Ti
04 Nov 2020 r08 Tianjin Ronggang80 - 87 Beijing Royal Fighter
04 Nov 2020 r08 Nanjing Monkey Kings96 - 114 Shandong Golden Star
04 Nov 2020 r08 Jilin Northeast Tigers105 - 84 Qingdao Eagles
04 Nov 2020 r08 Xinjiang Flying Tigers108 - 121 Liaoning Flying Leopa

05 Nov 2020 r09 Bayi Rockets - Shenzhen Leopards
05 Nov 2020 r09 Sichuan Blue Whales81 - 80 Beijing Ducks
05 Nov 2020 r09 Guangdong Southern Tig131 - 106 Shanxi Zhongyu
05 Nov 2020 r09 Fujian Xunxing83 - 99 Zhejiang Chouzhou
06 Nov 2020 r09 Jilin Northeast Tigers91 - 99 Tianjin Ronggang
06 Nov 2020 r09 Qingdao Eagles97 - 94 Guangzhou Long-Lions
06 Nov 2020 r09 Jiangsu Dragons108 - 93 Nanjing Monkey Kings
06 Nov 2020 r09 Shandong Golden Star128 - 127 Liaoning Flying Leopa
06 Nov 2020 r09 Beijing Royal Fighters109 - 78 Xinjiang Flying Tiger
06 Nov 2020 r09 Shanghai Sharks98 - 102 Zhejiang Guangsha

07 Nov 2020 r10 Zhejiang Guangsha - Bayi Rockets
07 Nov 2020 r10 Guangdong Southern Tig121 - 90 Sichuan Blue Whales
07 Nov 2020 r10 Beijing Ducks97 - 109 Shanxi Zhongyu
08 Nov 2020 r10 Qingdao Eagles112 - 89 Xinjiang Flying Tiger
08 Nov 2020 r10 Nanjing Monkey Kings103 - 118 Jilin Northeast Tiger
08 Nov 2020 r10 Shandong Golden Star112 - 95 Beijing Royal Fighter
08 Nov 2020 r10 Shanghai Sharks117 - 93 Fujian Xunxing
09 Nov 2020 r10 Tianjin Ronggang105 - 108 Jiangsu Dragons
09 Nov 2020 r10 Shenzhen Leopards104 - 106 Zhejiang Chouzhou
09 Nov 2020 r10 Liaoning Flying Leopar117 - 82 Guangzhou Long-Lions

10 Nov 2020 r11 Nanjing Monkey Kings104 - 118 Qingdao Eagles
10 Nov 2020 r11 Shanghai Sharks - Bayi Rockets
10 Nov 2020 r11 Shanxi Zhongyu103 - 108 Sichuan Blue Whales
10 Nov 2020 r11 Zhejiang Guangsha99 - 101 Beijing Ducks
11 Nov 2020 r11 Tianjin Ronggang102 - 120 Shandong Golden Star
11 Nov 2020 r11 Jiangsu Dragons97 - 109 Xinjiang Flying Tiger
11 Nov 2020 r11 Fujian Xunxing94 - 115 Shenzhen Leopards
11 Nov 2020 r11 Guangzhou Long-Lions92 - 80 Beijing Royal Fighter
11 Nov 2020 r11 Liaoning Flying Leopar111 - 99 Jilin Northeast Tiger
11 Nov 2020 r11 Zhejiang Chouzhou125 - 133 Guangdong Southern Ti

12 Nov 2020 r12 Beijing Ducks104 - 109 Zhejiang Guangsha
12 Nov 2020 r12 Shanxi Zhongyu121 - 118 Shanghai Sharks
13 Nov 2020 r12 Sichuan Blue Whales100 - 92 Shenzhen Leopards
13 Nov 2020 r12 Bayi Rockets - Guangdong Southern Ti
13 Nov 2020 r12 Guangzhou Long-Lions94 - 101 Jilin Northeast Tiger
13 Nov 2020 r12 Qingdao Eagles99 - 105 Liaoning Flying Leopa
14 Nov 2020 r12 Zhejiang Chouzhou143 - 90 Fujian Xunxing
14 Nov 2020 r12 Nanjing Monkey Kings108 - 112 Xinjiang Flying Tiger
14 Nov 2020 r12 Shandong Golden Star131 - 100 Tianjin Ronggang
14 Nov 2020 r12 Jiangsu Dragons76 - 94 Beijing Royal Fighter

02 Dec 2020 r13 Jiangsu Dragons98 - 100 Jilin Northeast Tiger
02 Dec 2020 r13 Beijing Royal Fighters105 - 92 Qingdao Eagles
02 Dec 2020 r13 Tianjin Ronggang92 - 84 Nanjing Monkey Kings
02 Dec 2020 r13 Guangzhou Long-Lions96 - 102 Liaoning Flying Leopa
02 Dec 2020 r13 Xinjiang Flying Tigers111 - 94 Shandong Golden Star
03 Dec 2020 r13 Shenzhen Leopards84 - 98 Beijing Ducks
03 Dec 2020 r13 Zhejiang Guangsha133 - 118 Fujian Xunxing
03 Dec 2020 r13 Shanxi Zhongyu91 - 130 Guangdong Southern Ti
03 Dec 2020 r13 Sichuan Blue Whales102 - 96 Shanghai Sharks

04 Dec 2020 r14 Xinjiang Flying Tigers90 - 93 Guangzhou Long-Lions
04 Dec 2020 r14 Tianjin Ronggang105 - 113 Qingdao Eagles
04 Dec 2020 r14 Jilin Northeast Tigers91 - 112 Liaoning Flying Leopa
04 Dec 2020 r14 Beijing Royal Fighters120 - 88 Nanjing Monkey Kings
05 Dec 2020 r14 Sichuan Blue Whales99 - 130 Zhejiang Chouzhou
05 Dec 2020 r14 Shenzhen Leopards112 - 107 Shanxi Zhongyu
05 Dec 2020 r14 Shandong Golden Star100 - 96 Jiangsu Dragons
05 Dec 2020 r14 Zhejiang Guangsha139 - 131 Guangdong Southern Ti
05 Dec 2020 r14 Fujian Xunxing124 - 91 Beijing Ducks

06 Dec 2020 r15 Nanjing Monkey Kings79 - 100 Guangzhou Long-Lions
06 Dec 2020 r15 Beijing Royal Fighters111 - 95 Tianjin Ronggang
06 Dec 2020 r15 Xinjiang Flying Tigers113 - 101 Qingdao Eagles
07 Dec 2020 r15 Shandong Golden Star111 - 105 Jilin Northeast Tiger
07 Dec 2020 r15 Zhejiang Guangsha110 - 112 Sichuan Blue Whales
07 Dec 2020 r15 Fujian Xunxing145 - 153 Guangdong Southern Ti
07 Dec 2020 r15 Liaoning Flying Leopar123 - 80 Jiangsu Dragons
08 Dec 2020 r15 Shanxi Zhongyu112 - 102 Zhejiang Chouzhou
08 Dec 2020 r15 Beijing Ducks111 - 97 Shanghai Sharks

09 Dec 2020 r16 Guangzhou Long-Lions96 - 85 Tianjin Ronggang
09 Dec 2020 r16 Nanjing Monkey Kings120 - 113 Jiangsu Dragons
09 Dec 2020 r16 Jilin Northeast Tigers109 - 101 Beijing Royal Fighter
09 Dec 2020 r16 Liaoning Flying Leopar111 - 118 Xinjiang Flying Tiger
09 Dec 2020 r16 Shandong Golden Star111 - 93 Qingdao Eagles
10 Dec 2020 r16 Shanghai Sharks123 - 124 Zhejiang Chouzhou
10 Dec 2020 r16 Beijing Ducks111 - 113 Sichuan Blue Whales
10 Dec 2020 r16 Shanxi Zhongyu123 - 111 Zhejiang Guangsha
10 Dec 2020 r16 Guangdong Southern Tig132 - 104 Shenzhen Leopards

11 Dec 2020 r17 Guangzhou Long-Lions94 - 111 Shandong Golden Star
11 Dec 2020 r17 Liaoning Flying Leopar122 - 108 Beijing Royal Fighter
11 Dec 2020 r17 Qingdao Eagles116 - 95 Nanjing Monkey Kings
11 Dec 2020 r17 Jiangsu Dragons110 - 106 Tianjin Ronggang
11 Dec 2020 r17 Jilin Northeast Tigers90 - 97 Xinjiang Flying Tiger
12 Dec 2020 r17 Shenzhen Leopards140 - 134 Fujian Xunxing
12 Dec 2020 r17 Shanghai Sharks92 - 136 Guangdong Southern Ti
12 Dec 2020 r17 Zhejiang Chouzhou125 - 100 Zhejiang Guangsha
12 Dec 2020 r17 Shanxi Zhongyu110 - 95 Beijing Ducks

13 Dec 2020 r18 Tianjin Ronggang112 - 121 Xinjiang Flying Tiger
13 Dec 2020 r18 Jiangsu Dragons126 - 125 Shandong Golden Star
13 Dec 2020 r18 Qingdao Eagles115 - 88 Jilin Northeast Tiger
13 Dec 2020 r18 Beijing Royal Fighters103 - 114 Guangzhou Long-Lions
14 Dec 2020 r18 Nanjing Monkey Kings105 - 111 Liaoning Flying Leopa
14 Dec 2020 r18 Fujian Xunxing100 - 125 Zhejiang Guangsha
14 Dec 2020 r18 Sichuan Blue Whales92 - 87 Shanxi Zhongyu
14 Dec 2020 r18 Guangdong Southern Tig118 - 101 Beijing Ducks
14 Dec 2020 r18 Shanghai Sharks117 - 108 Shenzhen Leopards

16 Dec 2020 r19 Jiangsu Dragons85 - 105 Zhejiang Chouzhou
16 Dec 2020 r19 Liaoning Flying Leopar95 - 93 Guangzhou Long-Lions
16 Dec 2020 r19 Zhejiang Guangsha105 - 110 Sichuan Blue Whales
16 Dec 2020 r19 Guangdong Southern Tig115 - 102 Xinjiang Flying Tiger
17 Dec 2020 r19 Jilin Northeast Tigers102 - 101 Shanghai Sharks
17 Dec 2020 r19 Nanjing Monkey Kings102 - 100 Tianjin Ronggang
17 Dec 2020 r19 Beijing Ducks91 - 84 Shanxi Zhongyu
17 Dec 2020 r19 Shenzhen Leopards95 - 118 Qingdao Eagles
17 Dec 2020 r19 Fujian Xunxing123 - 111 Beijing Royal Fighter

18 Dec 2020 r20 Zhejiang Chouzhou124 - 111 Shandong Golden Star
18 Dec 2020 r20 Xinjiang Flying Tigers107 - 92 Sichuan Blue Whales
19 Dec 2020 r20 Shanxi Zhongyu100 - 84 Jiangsu Dragons
19 Dec 2020 r20 Beijing Royal Fighters92 - 112 Nanjing Monkey Kings
19 Dec 2020 r20 Tianjin Ronggang113 - 94 Shanghai Sharks
19 Dec 2020 r20 Fujian Xunxing105 - 109 Jilin Northeast Tiger
19 Dec 2020 r20 Zhejiang Guangsha117 - 119 Guangdong Southern Ti
20 Dec 2020 r20 Guangzhou Long-Lions96 - 98 Shenzhen Leopards
20 Dec 2020 r20 Qingdao Eagles102 - 94 Beijing Ducks

21 Dec 2020 r21 Sichuan Blue Whales113 - 121 Fujian Xunxing
21 Dec 2020 r21 Tianjin Ronggang91 - 105 Xinjiang Flying Tiger
21 Dec 2020 r21 Beijing Royal Fighters112 - 108 Jilin Northeast Tiger
21 Dec 2020 r21 Nanjing Monkey Kings92 - 114 Guangdong Southern Ti
21 Dec 2020 r21 Shanghai Sharks123 - 111 Zhejiang Guangsha
22 Dec 2020 r21 Shanxi Zhongyu87 - 98 Shenzhen Leopards
22 Dec 2020 r21 Qingdao Eagles120 - 111 Jiangsu Dragons
22 Dec 2020 r21 Beijing Ducks83 - 105 Liaoning Flying Leopa
22 Dec 2020 r21 Shandong Golden Star113 - 103 Guangzhou Long-Lions

23 Dec 2020 r22 Zhejiang Guangsha105 - 115 Beijing Royal Fighter
23 Dec 2020 r22 Jilin Northeast Tigers112 - 119 Xinjiang Flying Tiger
23 Dec 2020 r22 Sichuan Blue Whales93 - 73 Nanjing Monkey Kings
23 Dec 2020 r22 Fujian Xunxing115 - 128 Shanghai Sharks
23 Dec 2020 r22 Guangdong Southern Tig110 - 87 Tianjin Ronggang
24 Dec 2020 r22 Zhejiang Chouzhou94 - 106 Shanxi Zhongyu
24 Dec 2020 r22 Liaoning Flying Leopar113 - 110 Qingdao Eagles
24 Dec 2020 r22 Shenzhen Leopards100 - 84 Beijing Ducks
24 Dec 2020 r22 Shandong Golden Star91 - 83 Jiangsu Dragons

25 Dec 2020 r23 Beijing Royal Fighters109 - 105 Sichuan Blue Whales
25 Dec 2020 r23 Fujian Xunxing110 - 125 Guangdong Southern Ti
26 Dec 2020 r23 Shenzhen Leopards110 - 107 Shandong Golden Star
26 Dec 2020 r23 Shanghai Sharks107 - 102 Jilin Northeast Tiger
26 Dec 2020 r23 Tianjin Ronggang136 - 133 Zhejiang Guangsha
26 Dec 2020 r23 Liaoning Flying Leopar125 - 110 Shanxi Zhongyu
26 Dec 2020 r23 Xinjiang Flying Tigers119 - 94 Nanjing Monkey Kings
27 Dec 2020 r23 Jiangsu Dragons95 - 100 Beijing Ducks
27 Dec 2020 r23 Guangzhou Long-Lions104 - 108 Zhejiang Chouzhou

28 Dec 2020 r24 Nanjing Monkey Kings116 - 131 Fujian Xunxing
28 Dec 2020 r24 Guangdong Southern Tig92 - 117 Shanghai Sharks
28 Dec 2020 r24 Xinjiang Flying Tigers113 - 97 Beijing Royal Fighter
28 Dec 2020 r24 Zhejiang Guangsha98 - 123 Jilin Northeast Tiger
28 Dec 2020 r24 Tianjin Ronggang112 - 110 Sichuan Blue Whales
29 Dec 2020 r24 Jiangsu Dragons95 - 114 Shenzhen Leopards
29 Dec 2020 r24 Beijing Ducks102 - 100 Guangzhou Long-Lions
29 Dec 2020 r24 Zhejiang Chouzhou127 - 120 Qingdao Eagles
29 Dec 2020 r24 Shandong Golden Star109 - 122 Liaoning Flying Leopa

30 Dec 2020 r25 Sichuan Blue Whales98 - 103 Xinjiang Flying Tiger
30 Dec 2020 r25 Fujian Xunxing102 - 130 Zhejiang Guangsha
30 Dec 2020 r25 Nanjing Monkey Kings83 - 110 Shanghai Sharks
30 Dec 2020 r25 Beijing Royal Fighters96 - 127 Guangdong Southern Ti
31 Dec 2020 r25 Liaoning Flying Leopar112 - 119 Jiangsu Dragons
31 Dec 2020 r25 Guangzhou Long-Lions115 - 117 Shandong Golden Star
01 Jan 2021 r25 Qingdao Eagles102 - 105 Shanxi Zhongyu
01 Jan 2021 r25 Beijing Ducks109 - 99 Zhejiang Chouzhou
01 Jan 2021 r25 Jilin Northeast Tigers114 - 108 Tianjin Ronggang

02 Jan 2021 r26 Zhejiang Guangsha113 - 100 Nanjing Monkey Kings
02 Jan 2021 r26 Xinjiang Flying Tigers95 - 132 Guangdong Southern Ti
02 Jan 2021 r26 Shanghai Sharks122 - 102 Sichuan Blue Whales
03 Jan 2021 r26 Shandong Golden Star89 - 86 Beijing Ducks
03 Jan 2021 r26 Shenzhen Leopards116 - 93 Shanxi Zhongyu
03 Jan 2021 r26 Jilin Northeast Tigers117 - 110 Fujian Xunxing
03 Jan 2021 r26 Tianjin Ronggang96 - 99 Beijing Royal Fighter
03 Jan 2021 r26 Jiangsu Dragons103 - 90 Qingdao Eagles
03 Jan 2021 r26 Liaoning Flying Leopar129 - 116 Zhejiang Chouzhou

07 Jan 2021 r27 Beijing Royal Fighters94 - 101 Zhejiang Guangsha
07 Jan 2021 r27 Shanxi Zhongyu87 - 124 Liaoning Flying Leopa
07 Jan 2021 r27 Nanjing Monkey Kings97 - 111 Sichuan Blue Whales
07 Jan 2021 r27 Shanghai Sharks98 - 110 Fujian Xunxing
07 Jan 2021 r27 Shenzhen Leopards112 - 103 Guangzhou Long-Lions
07 Jan 2021 r27 Xinjiang Flying Tigers119 - 106 Tianjin Ronggang
08 Jan 2021 r27 Guangdong Southern Tig110 - 111 Jilin Northeast Tiger
08 Jan 2021 r27 Beijing Ducks78 - 75 Qingdao Eagles
08 Jan 2021 r27 Zhejiang Chouzhou129 - 110 Jiangsu Dragons

09 Jan 2021 r28 Beijing Royal Fighters122 - 96 Shanghai Sharks
09 Jan 2021 r28 Sichuan Blue Whales108 - 99 Tianjin Ronggang
10 Jan 2021 r28 Guangzhou Long-Lions90 - 89 Jiangsu Dragons
10 Jan 2021 r28 Qingdao Eagles94 - 112 Liaoning Flying Leopa
10 Jan 2021 r28 Shanxi Zhongyu91 - 94 Shandong Golden Star
10 Jan 2021 r28 Jilin Northeast Tigers108 - 89 Nanjing Monkey Kings
10 Jan 2021 r28 Beijing Ducks92 - 95 Shenzhen Leopards
11 Jan 2021 r28 Guangdong Southern Tig122 - 114 Zhejiang Guangsha
11 Jan 2021 r28 Fujian Xunxing92 - 126 Xinjiang Flying Tiger

12 Jan 2021 r29 Qingdao Eagles94 - 114 Guangzhou Long-Lions
12 Jan 2021 r29 Liaoning Flying Leopar117 - 105 Shandong Golden Star
12 Jan 2021 r29 Shenzhen Leopards95 - 109 Zhejiang Chouzhou
12 Jan 2021 r29 Jiangsu Dragons106 - 111 Shanxi Zhongyu
12 Jan 2021 r29 Jilin Northeast Tigers92 - 105 Beijing Royal Fighter
13 Jan 2021 r29 Zhejiang Guangsha139 - 101 Fujian Xunxing
13 Jan 2021 r29 Sichuan Blue Whales88 - 114 Guangdong Southern Ti
13 Jan 2021 r29 Shanghai Sharks110 - 97 Xinjiang Flying Tiger
13 Jan 2021 r29 Tianjin Ronggang106 - 94 Nanjing Monkey Kings

14 Jan 2021 r30 Zhejiang Chouzhou106 - 104 Beijing Ducks
14 Jan 2021 r30 Shenzhen Leopards104 - 117 Liaoning Flying Leopa
14 Jan 2021 r30 Guangzhou Long-Lions105 - 94 Shanxi Zhongyu
15 Jan 2021 r30 Guangdong Southern Tig127 - 109 Beijing Royal Fighter
15 Jan 2021 r30 Shandong Golden Star110 - 106 Qingdao Eagles
15 Jan 2021 r30 Shanghai Sharks121 - 96 Tianjin Ronggang
15 Jan 2021 r30 Xinjiang Flying Tigers109 - 99 Jilin Northeast Tiger
15 Jan 2021 r30 Fujian Xunxing104 - 113 Sichuan Blue Whales
15 Jan 2021 r30 Nanjing Monkey Kings92 - 99 Zhejiang Guangsha

16 Jan 2021 r31 Beijing Ducks120 - 91 Jiangsu Dragons
16 Jan 2021 r31 Guangzhou Long-Lions91 - 99 Liaoning Flying Leopa
16 Jan 2021 r31 Shanxi Zhongyu81 - 97 Zhejiang Chouzhou
17 Jan 2021 r31 Nanjing Monkey Kings100 - 109 Xinjiang Flying Tiger
17 Jan 2021 r31 Tianjin Ronggang114 - 138 Guangdong Southern Ti
17 Jan 2021 r31 Sichuan Blue Whales107 - 109 Jilin Northeast Tiger
17 Jan 2021 r31 Zhejiang Guangsha117 - 112 Shanghai Sharks
17 Jan 2021 r31 Beijing Royal Fighters126 - 104 Fujian Xunxing
17 Jan 2021 r31 Shandong Golden Star107 - 113 Shenzhen Leopards

18 Jan 2021 r32 Liaoning Flying Leopar104 - 96 Beijing Ducks
18 Jan 2021 r32 Zhejiang Chouzhou96 - 86 Guangzhou Long-Lions
19 Jan 2021 r32 Jilin Northeast Tigers106 - 111 Guangdong Southern Ti
19 Jan 2021 r32 Qingdao Eagles139 - 133 Shenzhen Leopards
19 Jan 2021 r32 Tianjin Ronggang117 - 113 Fujian Xunxing
19 Jan 2021 r32 Zhejiang Guangsha87 - 65 Xinjiang Flying Tiger
19 Jan 2021 r32 Sichuan Blue Whales97 - 93 Beijing Royal Fighter
20 Jan 2021 r32 Jiangsu Dragons73 - 111 Shandong Golden Star
20 Jan 2021 r32 Shanghai Sharks108 - 106 Nanjing Monkey Kings

21 Jan 2021 r33 Beijing Royal Fighters122 - 82 Tianjin Ronggang
21 Jan 2021 r33 Zhejiang Chouzhou107 - 117 Liaoning Flying Leopa
21 Jan 2021 r33 Jilin Northeast Tigers105 - 104 Zhejiang Guangsha
21 Jan 2021 r33 Shanxi Zhongyu94 - 103 Qingdao Eagles
22 Jan 2021 r33 Guangdong Southern Tig107 - 92 Sichuan Blue Whales
22 Jan 2021 r33 Jiangsu Dragons94 - 119 Guangzhou Long-Lions
22 Jan 2021 r33 Fujian Xunxing90 - 104 Nanjing Monkey Kings
23 Jan 2021 r33 Xinjiang Flying Tigers108 - 98 Shanghai Sharks
23 Jan 2021 r33 Beijing Ducks102 - 96 Shandong Golden Star

24 Jan 2021 r34 Guangdong Southern Tig137 - 122 Fujian Xunxing
24 Jan 2021 r34 Zhejiang Guangsha133 - 109 Tianjin Ronggang
24 Jan 2021 r34 Shenzhen Leopards111 - 100 Jiangsu Dragons
24 Jan 2021 r34 Nanjing Monkey Kings125 - 122 Jilin Northeast Tiger
25 Jan 2021 r34 Sichuan Blue Whales136 - 129 Shanghai Sharks
25 Jan 2021 r34 Shanxi Zhongyu114 - 125 Beijing Ducks
25 Jan 2021 r34 Beijing Royal Fighters100 - 93 Xinjiang Flying Tiger
26 Jan 2021 r34 Guangzhou Long-Lions111 - 116 Qingdao Eagles
26 Jan 2021 r34 Shandong Golden Star119 - 120 Zhejiang Chouzhou

27 Jan 2021 r35 Nanjing Monkey Kings100 - 127 Beijing Royal Fighter
27 Jan 2021 r35 Tianjin Ronggang93 - 103 Jilin Northeast Tiger
27 Jan 2021 r35 Xinjiang Flying Tigers130 - 102 Fujian Xunxing
27 Jan 2021 r35 Shanghai Sharks120 - 146 Guangdong Southern Ti
27 Jan 2021 r35 Sichuan Blue Whales108 - 112 Zhejiang Guangsha
27 Jan 2021 r35 Liaoning Flying Leopar117 - 103 Shenzhen Leopards
28 Jan 2021 r35 Guangzhou Long-Lions102 - 114 Beijing Ducks
28 Jan 2021 r35 Qingdao Eagles110 - 103 Zhejiang Chouzhou
28 Jan 2021 r35 Shandong Golden Star113 - 84 Shanxi Zhongyu

29 Jan 2021 r36 Guangdong Southern Tig161 - 109 Nanjing Monkey Kings
29 Jan 2021 r36 Jiangsu Dragons109 - 122 Liaoning Flying Leopa
29 Jan 2021 r36 Jilin Northeast Tigers111 - 119 Sichuan Blue Whales
29 Jan 2021 r36 Xinjiang Flying Tigers102 - 112 Zhejiang Guangsha
29 Jan 2021 r36 Shanghai Sharks100 - 114 Beijing Royal Fighter
30 Jan 2021 r36 Qingdao Eagles117 - 112 Shandong Golden Star
30 Jan 2021 r36 Shanxi Zhongyu100 - 114 Guangzhou Long-Lions
30 Jan 2021 r36 Zhejiang Chouzhou115 - 111 Shenzhen Leopards
30 Jan 2021 r36 Fujian Xunxing122 - 111 Tianjin Ronggang

31 Jan 2021 r37 Liaoning Flying Leopar117 - 95 Shanghai Sharks
31 Jan 2021 r37 Beijing Ducks102 - 105 Jilin Northeast Tiger
31 Jan 2021 r37 Jiangsu Dragons98 - 120 Guangdong Southern Ti
01 Feb 2021 r37 Shanxi Zhongyu101 - 112 Xinjiang Flying Tiger
01 Feb 2021 r37 Fujian Xunxing106 - 111 Qingdao Eagles
01 Feb 2021 r37 Zhejiang Guangsha125 - 121 Shandong Golden Star
01 Feb 2021 r37 Guangzhou Long-Lions91 - 104 Sichuan Blue Whales
02 Feb 2021 r37 Zhejiang Chouzhou113 - 99 Tianjin Ronggang
02 Feb 2021 r37 Shenzhen Leopards106 - 93 Nanjing Monkey Kings

03 Feb 2021 r38 Shandong Golden Star115 - 99 Fujian Xunxing
03 Feb 2021 r38 Sichuan Blue Whales110 - 109 Qingdao Eagles
03 Feb 2021 r38 Xinjiang Flying Tigers106 - 88 Beijing Ducks
03 Feb 2021 r38 Zhejiang Guangsha94 - 90 Jiangsu Dragons
03 Feb 2021 r38 Guangdong Southern Tig118 - 115 Liaoning Flying Leopa
03 Feb 2021 r38 Shanghai Sharks98 - 93 Guangzhou Long-Lions
04 Feb 2021 r38 Beijing Royal Fighters102 - 112 Zhejiang Chouzhou
04 Feb 2021 r38 Jilin Northeast Tigers111 - 121 Shenzhen Leopards
04 Feb 2021 r38 Tianjin Ronggang100 - 108 Shanxi Zhongyu

05 Feb 2021 r39 Zhejiang Guangsha104 - 89 Guangzhou Long-Lions
05 Feb 2021 r39 Fujian Xunxing103 - 96 Jiangsu Dragons
05 Feb 2021 r39 Qingdao Eagles101 - 109 Shanghai Sharks
05 Feb 2021 r39 Sichuan Blue Whales115 - 102 Liaoning Flying Leopa
05 Feb 2021 r39 Guangdong Southern Tig131 - 112 Shandong Golden Star
06 Feb 2021 r39 Shanxi Zhongyu94 - 92 Nanjing Monkey Kings
06 Feb 2021 r39 Tianjin Ronggang84 - 101 Beijing Ducks
06 Feb 2021 r39 Xinjiang Flying Tigers99 - 93 Zhejiang Chouzhou
06 Feb 2021 r39 Beijing Royal Fighters114 - 106 Shenzhen Leopards

01 Mar 2021 r40 Shandong Golden Star114 - 120 Shanghai Sharks
01 Mar 2021 r40 Jiangsu Dragons94 - 103 Sichuan Blue Whales
01 Mar 2021 r40 Qingdao Eagles113 - 90 Zhejiang Guangsha
01 Mar 2021 r40 Fujian Xunxing97 - 110 Liaoning Flying Leopa
01 Mar 2021 r40 Guangzhou Long-Lions98 - 105 Guangdong Southern Ti
02 Mar 2021 r40 Nanjing Monkey Kings86 - 119 Zhejiang Chouzhou
02 Mar 2021 r40 Jilin Northeast Tigers107 - 116 Shanxi Zhongyu
02 Mar 2021 r40 Shenzhen Leopards104 - 103 Xinjiang Flying Tiger
02 Mar 2021 r40 Beijing Ducks93 - 83 Beijing Royal Fighter

03 Mar 2021 r41 Guangzhou Long-Lions124 - 118 Fujian Xunxing
03 Mar 2021 r41 Guangdong Southern Tig135 - 122 Qingdao Eagles
03 Mar 2021 r41 Liaoning Flying Leopar94 - 114 Zhejiang Guangsha
03 Mar 2021 r41 Shanghai Sharks112 - 97 Jiangsu Dragons
04 Mar 2021 r41 Shenzhen Leopards126 - 95 Tianjin Ronggang
04 Mar 2021 r41 Beijing Ducks126 - 88 Nanjing Monkey Kings
04 Mar 2021 r41 Shanxi Zhongyu95 - 89 Beijing Royal Fighter
04 Mar 2021 r41 Zhejiang Chouzhou112 - 107 Jilin Northeast Tiger
04 Mar 2021 r41 Sichuan Blue Whales114 - 106 Shandong Golden Star

05 Mar 2021 r42 Qingdao Eagles117 - 97 Fujian Xunxing
05 Mar 2021 r42 Guangdong Southern Tig106 - 97 Jiangsu Dragons
06 Mar 2021 r42 Beijing Ducks82 - 66 Xinjiang Flying Tiger
06 Mar 2021 r42 Shenzhen Leopards108 - 96 Jilin Northeast Tiger
06 Mar 2021 r42 Shanghai Sharks122 - 115 Liaoning Flying Leopa
06 Mar 2021 r42 Shandong Golden Star105 - 104 Zhejiang Guangsha
06 Mar 2021 r42 Sichuan Blue Whales111 - 114 Guangzhou Long-Lions
07 Mar 2021 r42 Zhejiang Chouzhou100 - 93 Beijing Royal Fighter
07 Mar 2021 r42 Shanxi Zhongyu98 - 103 Tianjin Ronggang

08 Mar 2021 r43 Guangzhou Long-Lions96 - 95 Shanghai Sharks
08 Mar 2021 r43 Fujian Xunxing107 - 115 Shandong Golden Star
08 Mar 2021 r43 Jiangsu Dragons116 - 112 Zhejiang Guangsha
08 Mar 2021 r43 Liaoning Flying Leopar124 - 115 Guangdong Southern Ti
08 Mar 2021 r43 Qingdao Eagles90 - 98 Sichuan Blue Whales
09 Mar 2021 r43 Shanxi Zhongyu86 - 98 Jilin Northeast Tiger
09 Mar 2021 r43 Beijing Royal Fighters109 - 98 Beijing Ducks
09 Mar 2021 r43 Xinjiang Flying Tigers98 - 114 Shenzhen Leopards
09 Mar 2021 r43 Zhejiang Chouzhou120 - 92 Nanjing Monkey Kings

10 Mar 2021 r44 Liaoning Flying Leopar93 - 79 Sichuan Blue Whales
10 Mar 2021 r44 Jiangsu Dragons108 - 128 Fujian Xunxing
10 Mar 2021 r44 Shandong Golden Star90 - 104 Guangdong Southern Ti
10 Mar 2021 r44 Guangzhou Long-Lions103 - 108 Zhejiang Guangsha
10 Mar 2021 r44 Shanghai Sharks116 - 109 Qingdao Eagles
11 Mar 2021 r44 Xinjiang Flying Tigers119 - 88 Shanxi Zhongyu
11 Mar 2021 r44 Tianjin Ronggang85 - 106 Zhejiang Chouzhou
11 Mar 2021 r44 Nanjing Monkey Kings86 - 127 Shenzhen Leopards
11 Mar 2021 r44 Jilin Northeast Tigers89 - 102 Beijing Ducks

12 Mar 2021 r45 Zhejiang Guangsha109 - 102 Liaoning Flying Leopa
12 Mar 2021 r45 Fujian Xunxing115 - 118 Guangzhou Long-Lions
12 Mar 2021 r45 Qingdao Eagles104 - 120 Guangdong Southern Ti
13 Mar 2021 r45 Beijing Royal Fighters93 - 85 Shanxi Zhongyu
13 Mar 2021 r45 Tianjin Ronggang90 - 83 Shenzhen Leopards
13 Mar 2021 r45 Jiangsu Dragons94 - 113 Shanghai Sharks
13 Mar 2021 r45 Shandong Golden Star118 - 89 Sichuan Blue Whales
13 Mar 2021 r45 Jilin Northeast Tigers94 - 116 Zhejiang Chouzhou
13 Mar 2021 r45 Nanjing Monkey Kings89 - 119 Beijing Ducks

14 Mar 2021 r46 Zhejiang Guangsha109 - 115 Qingdao Eagles
14 Mar 2021 r46 Guangdong Southern Tig110 - 104 Guangzhou Long-Lions
14 Mar 2021 r46 Liaoning Flying Leopar126 - 105 Fujian Xunxing
15 Mar 2021 r46 Shenzhen Leopards119 - 94 Beijing Royal Fighter
15 Mar 2021 r46 Nanjing Monkey Kings90 - 108 Shanxi Zhongyu
15 Mar 2021 r46 Zhejiang Chouzhou123 - 108 Xinjiang Flying Tiger
15 Mar 2021 r46 Shanghai Sharks88 - 98 Shandong Golden Star
16 Mar 2021 r46 Sichuan Blue Whales108 - 89 Jiangsu Dragons
16 Mar 2021 r46 Beijing Ducks95 - 84 Tianjin Ronggang

17 Mar 2021 r47 Nanjing Monkey Kings82 - 105 Liaoning Flying Leopa
17 Mar 2021 r47 Shenzhen Leopards98 - 109 Guangdong Southern Ti
17 Mar 2021 r47 Guangzhou Long-Lions119 - 92 Beijing Royal Fighter
17 Mar 2021 r47 Jilin Northeast Tigers116 - 113 Shandong Golden Star
18 Mar 2021 r47 Xinjiang Flying Tigers119 - 88 Jiangsu Dragons
18 Mar 2021 r47 Zhejiang Chouzhou103 - 99 Sichuan Blue Whales
18 Mar 2021 r47 Beijing Ducks104 - 94 Shanghai Sharks
18 Mar 2021 r47 Tianjin Ronggang93 - 134 Qingdao Eagles
18 Mar 2021 r47 Shanxi Zhongyu119 - 135 Fujian Xunxing

24 Mar 2021 r48 Guangdong Southern Tig94 - 89 Beijing Ducks
24 Mar 2021 r48 Guangzhou Long-Lions124 - 109 Nanjing Monkey Kings
25 Mar 2021 r48 Tianjin Ronggang124 - 119 Jiangsu Dragons
25 Mar 2021 r48 Xinjiang Flying Tigers129 - 106 Qingdao Eagles
25 Mar 2021 r48 Shanxi Zhongyu80 - 94 Sichuan Blue Whales
25 Mar 2021 r48 Shanghai Sharks93 - 113 Shenzhen Leopards
25 Mar 2021 r48 Zhejiang Guangsha90 - 100 Zhejiang Chouzhou
26 Mar 2021 r48 Liaoning Flying Leopar100 - 83 Jilin Northeast Tiger
26 Mar 2021 r48 Beijing Royal Fighters85 - 94 Shandong Golden Star

27 Mar 2021 r49 Zhejiang Guangsha103 - 99 Shenzhen Leopards
27 Mar 2021 r49 Fujian Xunxing107 - 121 Zhejiang Chouzhou
27 Mar 2021 r49 Tianjin Ronggang111 - 112 Guangzhou Long-Lions
27 Mar 2021 r49 Sichuan Blue Whales86 - 96 Beijing Ducks
27 Mar 2021 r49 Shanxi Zhongyu91 - 119 Guangdong Southern Ti
28 Mar 2021 r49 Qingdao Eagles107 - 99 Jilin Northeast Tiger
28 Mar 2021 r49 Beijing Royal Fighters85 - 91 Liaoning Flying Leopa
28 Mar 2021 r49 Shandong Golden Star112 - 106 Xinjiang Flying Tiger
28 Mar 2021 r49 Jiangsu Dragons93 - 105 Nanjing Monkey Kings

29 Mar 2021 r50 Beijing Ducks93 - 116 Zhejiang Guangsha
29 Mar 2021 r50 Shenzhen Leopards102 - 114 Fujian Xunxing
29 Mar 2021 r50 Zhejiang Chouzhou119 - 125 Guangdong Southern Ti
29 Mar 2021 r50 Shanghai Sharks103 - 93 Shanxi Zhongyu
30 Mar 2021 r50 Jiangsu Dragons80 - 105 Beijing Royal Fighter
30 Mar 2021 r50 Guangzhou Long-Lions95 - 120 Jilin Northeast Tiger
30 Mar 2021 r50 Qingdao Eagles145 - 111 Nanjing Monkey Kings
30 Mar 2021 r50 Shandong Golden Star115 - 98 Tianjin Ronggang
30 Mar 2021 r50 Xinjiang Flying Tigers89 - 83 Liaoning Flying Leopa

31 Mar 2021 r51 Shenzhen Leopards114 - 106 Sichuan Blue Whales
31 Mar 2021 r51 Shanxi Zhongyu74 - 96 Zhejiang Guangsha
01 Apr 2021 r51 Nanjing Monkey Kings98 - 124 Shandong Golden Star
01 Apr 2021 r51 Zhejiang Chouzhou85 - 80 Shanghai Sharks
01 Apr 2021 r51 Guangzhou Long-Lions93 - 110 Xinjiang Flying Tiger
01 Apr 2021 r51 Fujian Xunxing90 - 99 Beijing Ducks
02 Apr 2021 r51 Liaoning Flying Leopar108 - 88 Tianjin Ronggang
02 Apr 2021 r51 Jilin Northeast Tigers111 - 94 Jiangsu Dragons
02 Apr 2021 r51 Beijing Royal Fighters99 - 108 Qingdao Eagles

03 Apr 2021 r52 Guangdong Southern Tig114 - 95 Shenzhen Leopards
03 Apr 2021 r52 Shanghai Sharks96 - 103 Beijing Ducks
03 Apr 2021 r52 Sichuan Blue Whales107 - 101 Shanxi Zhongyu
03 Apr 2021 r52 Zhejiang Chouzhou93 - 104 Zhejiang Guangsha
04 Apr 2021 r52 Liaoning Flying Leopar112 - 83 Nanjing Monkey Kings
04 Apr 2021 r52 Shandong Golden Star102 - 108 Jilin Northeast Tiger
04 Apr 2021 r52 Jiangsu Dragons98 - 112 Xinjiang Flying Tiger
04 Apr 2021 r52 Qingdao Eagles122 - 115 Tianjin Ronggang
04 Apr 2021 r52 Beijing Royal Fighters107 - 91 Guangzhou Long-Lions

05 Apr 2021 r53 Sichuan Blue Whales101 - 106 Zhejiang Chouzhou
05 Apr 2021 r53 Beijing Ducks83 - 90 Guangdong Southern Ti
05 Apr 2021 r53 Shenzhen Leopards113 - 99 Shanghai Sharks
05 Apr 2021 r53 Fujian Xunxing129 - 111 Shanxi Zhongyu
06 Apr 2021 r53 Jilin Northeast Tigers97 - 109 Liaoning Flying Leopa
06 Apr 2021 r53 Qingdao Eagles136 - 117 Xinjiang Flying Tiger
06 Apr 2021 r53 Guangzhou Long-Lions147 - 140 Tianjin Ronggang
06 Apr 2021 r53 Shandong Golden Star118 - 88 Beijing Royal Fighter
06 Apr 2021 r53 Nanjing Monkey Kings109 - 99 Jiangsu Dragons

07 Apr 2021 r54 Guangdong Southern Tig94 - 89 Shanxi Zhongyu
07 Apr 2021 r54 Shenzhen Leopards103 - 96 Zhejiang Guangsha
07 Apr 2021 r54 Beijing Ducks95 - 86 Sichuan Blue Whales
08 Apr 2021 r54 Beijing Royal Fighters105 - 70 Jiangsu Dragons
08 Apr 2021 r54 Nanjing Monkey Kings107 - 121 Guangzhou Long-Lions
08 Apr 2021 r54 Jilin Northeast Tigers111 - 112 Qingdao Eagles
08 Apr 2021 r54 Tianjin Ronggang86 - 106 Shandong Golden Star
08 Apr 2021 r54 Liaoning Flying Leopar96 - 84 Xinjiang Flying Tiger
08 Apr 2021 r54 Zhejiang Chouzhou97 - 107 Fujian Xunxing

09 Apr 2021 r55 Shanxi Zhongyu102 - 93 Shanghai Sharks
09 Apr 2021 r55 Zhejiang Guangsha107 - 83 Beijing Ducks
10 Apr 2021 r55 Nanjing Monkey Kings101 - 117 Qingdao Eagles
10 Apr 2021 r55 Jilin Northeast Tigers85 - 103 Guangzhou Long-Lions
10 Apr 2021 r55 Fujian Xunxing118 - 104 Shenzhen Leopards
10 Apr 2021 r55 Jiangsu Dragons94 - 98 Tianjin Ronggang
11 Apr 2021 r55 Xinjiang Flying Tigers98 - 114 Shandong Golden Star
11 Apr 2021 r55 Liaoning Flying Leopar107 - 99 Beijing Royal Fighter
11 Apr 2021 r55 Guangdong Southern Tig81 - 105 Zhejiang Chouzhou

12 Apr 2021 r56 Beijing Ducks125 - 92 Fujian Xunxing
12 Apr 2021 r56 Zhejiang Guangsha100 - 102 Shanxi Zhongyu
12 Apr 2021 r56 Jiangsu Dragons94 - 111 Jilin Northeast Tiger
12 Apr 2021 r56 Sichuan Blue Whales108 - 115 Shenzhen Leopards
13 Apr 2021 r56 Tianjin Ronggang106 - 114 Liaoning Flying Leopa
13 Apr 2021 r56 Shanghai Sharks103 - 113 Zhejiang Chouzhou
13 Apr 2021 r56 Xinjiang Flying Tigers94 - 105 Guangzhou Long-Lions
13 Apr 2021 r56 Qingdao Eagles106 - 99 Beijing Royal Fighter
13 Apr 2021 r56 Shandong Golden Star114 - 106 Nanjing Monkey Kings
16 Apr 2021 r00 Shenzhen Leopards97 - 108 Beijing Ducks
16 Apr 2021 r00 Shandong Golden Star119 - 107 Guangzhou Long-Lions
17 Apr 2021 r00 Zhejiang Guangsha105 - 88 Jilin Northeast Tiger
17 Apr 2021 r00 Qingdao Eagles93 - 91 Sichuan Blue Whales
18 Apr 2021 r00 Guangdong Southern Tig104 - 103 Beijing Ducks
18 Apr 2021 r00 Xinjiang Flying Tigers101 - 105 Shandong Golden Star
19 Apr 2021 r00 Liaoning Flying Leopar105 - 98 Zhejiang Guangsha
19 Apr 2021 r00 Zhejiang Chouzhou111 - 98 Qingdao Eagles
20 Apr 2021 r00 Guangdong Southern Tig117 - 99 Shandong Golden Star
21 Apr 2021 r00 Liaoning Flying Leopar119 - 103 Zhejiang Chouzhou
22 Apr 2021 r00 Shandong Golden Star112 - 118 Guangdong Southern Ti
23 Apr 2021 r00 Zhejiang Chouzhou117 - 122 Liaoning Flying Leopa
27 Apr 2021 r00 Guangdong Southern Tig88 - 83 Liaoning Flying Leopa
29 Apr 2021 r00 Liaoning Flying Leopar102 - 98 Guangdong Southern Ti
01 May 2021 r00 Guangdong Southern Tig110 - 103 Liaoning Flying Leopa


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image = Timeline Details