Suzhou Dongwu vs Guangxi Pingguo Haliao China League One 2023 29 2023-10-28 2023-10-28 https://www.thesportsdb.com/images/media/event/thumb/oj4zx11681977565.jpg 1805003